Yu, Chen-Wei, Fo-Guang University, Taiwan, Taiwan, Province of China